თითბერი, ზომა რეგულირებადი
დამზადებულია საქართველოში.
შეზღუდული რაოდენობა.

Brass, size adjustable
Made in Georgia
Limited edition

90€ + Shipping

Purchase