ქვიშიანი სანაპირო ალუბლის ყვავილებით - ქოლგა 
94სმ დიამეტრი.
არსებობს 30 +1AP ეგზემპლარი.

Sandy Beach with Cherry Flowers- Umbrella
94cm diameter.
Limited edition of 30 +1AP

50€ + shipping

Purchase