თითბერი, 3:2,5სმ
დამზადებულია საქართველოში.
შეზღუდული რაოდენობა.


Brass, 3:2,5cm
Made in Georgia
Limited edition

72€ + Shipping

Purchase