ოქროს ვულკანები - ქოლგა 
94სმ დიამეტრი.
არსებობს 30 +1AP ეგზემპლარი.

Volcanos of Gold- Umbrella
94cm diameter.
Limited edition of 30 +1AP

50€ + shipping

Purchase